Tài chính

Tạo bước đà cho AI trong Dịch vụ Tài chính

tả

Sự gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực dịch vụ Tài chính và Ngân hàng đã mang lại nhiều cơ hội để ngăn chặn gian lận, giao dịch theo thuật toán, robot tư vấn,... Mặc dù vậy, việc áp dụng AI trong lĩnh vực tài chính chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng khi bạn phải đối mặt giải quyết vấn đề về minh bạch, bảo mật và tương tác.
Với kinh nghiệm đã được chứng minh khi làm việc với thông tin nhạy cảm và yêu cầu bảo mật cao, kết hợp với việc cung cấp nhiều tùy chọn về người gán nhãn, TagOn triển khai các biện pháp hàng đầu bảo mật để đảm bảo dữ liệu khách hàng được quản lý đúng cách. Không những vậy, TagOn còn cung cấp chiến lược đám mây kết hợp để đảm bảo việc triển khai AI tích hợp liền mạch với các quy trình và cơ sở hạ tầng đa cấu trúc của ngành tài chính

Tạo dự án gán nhãn ngay!